شنبه 8 تیر 1398

بازی لیوان چینی شامل 12 عدد لیوان ساخت ایران و کیفیت عالی و استاندارد. فقط رنگ قرمز و بنفش موجود می باشد.